Plánujte

Nečekejte, co se stane. Plánujte. Vytvořte si s dodavatelem reálný a co nejpodrobnější scope projektu (plán vývoje) společně s jednotlivými milníky (termíny odevzdání dílčích prací). Připravte se na to, že v prvních dnech a možná i týdnech bude nutná vaše plná podpora (sběr dat, textové výstupy, fotografie).

Must to have x Nice to have

Vývoj nového webu by neměl být několikaměsíčním martyriem, které vyčerpá jak vás, tak vašeho nového dodavatele. Věnujte společnou energii pouze tomu, co má smysl a přinese vám nové obchodní příležitosti. Rozdělte si své náměty na vylepšení do dvou sloupců.

Must to have - funkce a vlastnosti, které webové stránky musí mít, aby plnily svůj cíl.

Nice to have - funkce a vlastnosti, které byste chtěli mít, ale nemají přímý vliv na plnění cílů.

Všechny zapsané vlastnosti je vhodné také porovnat s ohledem na jejich technickou a časovou náročnost.

Diskutujte.

Nad dílčími výsledky společné práce se osobně setkávejte. Diskutujte. Nechte si poradit  a při každém sporu o podobě webu hodnoťte, jak bude výsledek fungovat s ohledem na cíle projektu. Vyslechněte si designerovy rady ohledně funkční stránky designu a jeho návrhy na nejvhodnější cestu.

Hra libí/nelíbí

V určitých fázích projektů se vám může stát, že propadnete malé nervozitě. Design vznikl, už se předal dále do vývoje, ale vám se nelíbí. V ten moment se opět vraťte k cílům projektu a cílovým skupinám (případně personám). Nový design prodiskutujte s vašimi zákazníky a kolegy. Hledejte případné funkční nedostatky. Nepodléhejte subjektivním pocitům.

Informujte.

Neustále se udržujte oboustranně informovaní. Nenechávejte si zásadní obchodní znalosti pro sebe, ale sdělte je dodavateli. Od druhé strany očekávejte průběžné informace o stavu plnění a dodržování scope projektu. Používejte některé z komunikačních nástrojů, o kterých jsme psali v minulých článcích (zde a zde).

Dávejte zpětnou vazbu.

Nečekejte na to až se projekt dokončí. Seznamte s jeho průběhem své kolegy a nadřízené. Připravte je na plánovaný redesign. Bavte se o něm se svými stávajícími i novými klienty. Sbírejte zpětnou vazbu. Buďte proaktivní.

Kontrolujte.

I přes pečlivé testování od dodavatele se může stát, že některé vlastnosti projektu nebudou stoprocentní. Udělejte si před spuštěním vlastní interní testování projektu. Vyzkoušejte si administraci, zkontrolujte obsah, prolinkování, nastavení sdílení přes sociální sítě apod.

Spouštíme.

Fáze spuštění by rozhodně měla mít svůj časový fond. Nejde pouze o to překopírovat data z testovacího serveru na produkční. Pokud nahrazujete stávající webové stránky nesmíte zapomenout na přesměrování URL adres stránek, které na novém webu již nejsou. Zkontrolujte správné napojení všech externích služeb. Připravte si společně s dodavatelem podrobný check-list.

Spuštěno.

Máte spuštěno? Skvěle. Mám pro vás jednu špatnou zprávu. Jste vlastně na úplném začátku. Nově spuštěnou stránku je potřeba neustále rozvíjet. Doplňovat obsah, aktualizovat (designově i technologicky), marketingově podporovat, zvyšovat konverzní poměr (kolik procent vašich návštěvníků se promění v zákazníky).

V dalším rozvoji opět myslete na to, jaké cíle vám mají webové stránky plnit. Soustřeďte se pouze na ty důležité vlastnosti a nedělejte žádné kompromisy. Neztrácejte čas.

Přejít na diskuzi